Avgångsintervju

Det finns flera sätt att ta reda på hur personer trivs på jobbet och vad de anser kan utvecklas till det bättre på avdelningen eller företaget. Förutom att man kan få synpunkter och idéer från medarbetare i vardagen, så kan man även få det vid mer strukturerade tillfällen såsom vid utvecklingssamtal och medarbetarenkäter. Ett gyllene tillfälle att få redan på vad en person tycker om företaget och hur det är att jobba där är när en person slutar. Då vågar medarbetaren oftast vara lite frispråkigare och kanske även lite ärligare än annars. De här synpunkterna fångar man upp genom en avgångsenkät eller avgångsintervju.

Det bästa sättet är att göra en intervju, då man kan få fånga upp med följdfrågor på svaren. Men har man inte tid och resurser till detta så kan man även göra det i form av en enkät.

Vem ska då göra intervjun? Det bästa är om någon neutral person gör intervjun istället för närmaste chefen. Har man en personalavdelning är det lämpligt att de gör avgångsintervjun eller delar ut avgångsenkäten. I annat fall kan som alternativ till närmaste chefen en avgångsintervju göras av dennes överordnade. Om närmaste chefen håller avgångsintervjun så kanske inte personen vågar svara sanningsenligt och kanske är orsaken till att personen slutar just att man inte kommer bra överens med sin närmaste chef eller att man inte vill såra denne, eller bli osams med denne.

exit-387227_640

Vill man på allvar utveckla företaget, ta tag i problem och göra så att medarbetare trivs bättre och därmed förmodligen presterar ännu bättre, så bör man använda svaren man får i en avgångsintervju.
Man kan få reda på att medarbetare slutade p g a dålig lön, en dålig chef eller något annat som denne irriterar sig på och som gjorde att denne valde att säga upp sig. Om det visar sig att flera slutar av samma orsaker så finns det all anledning att ta tag i problemet för att undvika att medarbetare som man inte vill ska sluta gör det. 

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Förutom att skriva i min blogg Personalfrågor.nu bedriver jag även konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare genom mitt företag Carbonado. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *