Monthly Archive: mars 2020

Korttidsarbete (korttidspermittering)

Här kommer en beskrivning av reglerna för korttidsarbete vilket fram tills nyligen kallades för korttidspermittering.

 • Innebär förkortning av ordinarie arbetstid med något lägre lön, där staten går in och täcker den större delen av kostnaden.
 • Avsett för företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av faktorer utanför företagets kontroll och som specifikt drabbar företagets verksamhet. T ex covid-19.
 • Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren. Se tabell nedan:

 

 

 

 

 • Tillämpas fr o m 16 mars. Kan tidigast sökas fr o m 7 april. Ansökan görs till Tillväxtverket.
 • Ansökan görs enligt instruktioner som kommer att finnas tillgängliga när ansökningstiden öppnas (7 april).
 • Stödet kan sökas för högst sex månader i följd. Möjlighet att sedan ansöka om tre ytterligare månader.
 • Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, t ex förändringar i skiftläggningen, uppsägning av korttidsanställda som inte är verksamhetskritiska etc.
 • Företag som vid tidpunkten för ansökan är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.

 • Stödet beräknas på ordinarie månadslöner upp till 44.000 kr/mån.
 • Gäller medarbetare som varit anställda minst 3 månader.
 • Gäller medarbetare som företaget betalar arbetsgivaravgifter för.
 • Tillväxtverket gör tolkningen att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas (ej enskild firma).
 • Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren. Stödet från Tillväxtverket utgår till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren.
 • Det behöver finnas stöd för korttidsarbete i kollektivavtal på central och lokal nivå.
 • Företag som inte har kollektivavtal behöver göra en överenskommelse om korttidsarbete med
  minst 70% av de anställda på driftsenheten. D v s 70% av medarbetarna ska godkänna och delta i
  korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla
  deltagande arbetstagare inom driftsenheten. Detta stycke gäller alltså företag utan kollektivavtal. Är korttidsarbetet reglerat i kollektivavtal så gäller kollektivavtalet.

Hur kan företaget förbereda sin ansökan?

 • Förbered motivering till att företaget drabbats av ekonomiska svårigheter som kommit med anledning av covid-19.
 • Redovisa på vilket sätt företaget uttömt övriga möjligheter att att minska arbetskraftskostnader, t ex uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd.
 • Ta fram en balansräkning som visar att företaget inte är på obestånd.

Källa: Tillväxtverket

Behöver ditt företag hjälp inom HR och arbetsrätt?
Blogginlägget är skrivet av Mikael Kjällbring på Carbonado HR. Jag bedriver konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter