Monthly Archive: februari 2016

Smarta intervjufrågor – del 1: Få reda på negativa sidor

Att försöka få fram om negativa egenskaper hos en person som man intervjuar är inte alltid så lätt. Det är bland annat därför man använder sig av referenstagning. Men med rätt teknik och smarta intervjufrågor så går det även att få en intervjuperson att berätta om sådant under intervjun.

Ställer man frågan ”nämn några negativa saker hos dig själv” i en anställningsintervju så möts man inte sällan av en defensiv ställning från den intervjuade med korslagda armar och tystnad eller ganska fåordiga svar. Det är något man inte gärna berättar om eftersom det knappast ökar chansen till att få jobbet. Möjligen har personen repeterat in några ”ofarliga” svar på denna fråga.

intervjufrågeformulär

För att lyckas få en intervjuperson att berätta om negativa sidor och eventuella tillkortakommanden så måste man först ta bort spärrarna att inte vilja berätta om sånt. Man behöver få intervjupersonen att känna att det inte är någon fara att berätta om sådant.

Att bli stressad av att ha mycket att göra kanske intervjupersonen är rädd för att det inte ska uppfattas som någon bra egenskap eller reaktion. En bra metod för att få denne att berätta om hur den reagerar på stress är att inleda frågan med ”Alla blir ju stressade då och då…” och fortsätta meningen med ”…vad gör dig stressad?. Eller om du vill få någon att berätta om sina dåliga sidor eller vanor: ”Alla personer har ju sidor hos sig själv som man kanske är mindre nöjd med eller vill utveckla – vad skulle det kunna vara i ditt fall?”.

Du kommer att märka att varje gång du inleder en fråga på det sättet, så kommer intervjupersonen att börja nicka – och vips så har du fått bort den defensiva hållningen. Det är ju inte farligt att berätta om några negativa egenskaper,när intervjuaren sagt att alla ju har negativa sidor.

 

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Förutom att skriva i min blogg Personalfrågor.nu bedriver jag även konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare genom mitt företag Carbonado. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter