Monthly Archive: januari 2020

Tester vid rekrytering

Att rekrytera handlar om att göra en bra prognos:

– Vilken sökande är bäst lämpad för tjänsten?
– Kommer personen passa in i gruppen, med chefen och på företaget?
– Går det att hitta några varningstecken under rekryteringen?

En felrekrytering kostar i genomsnitt 700.000 kr. Men bara en ”halvbra” rekrytering innebär dolda kostnader år efter år.

 

 

 

 

 

 

 

Därför är det så viktigt att ställa en så bra prognos som möjligt!

En chef som rekryterar utan någon egentlig metodik har en prognosförmåga på 40-50%. D v s hälften av rekryteringarna blir bara halvbra eller misslyckade.

En erfaren rekryterare som ställer rätt frågor har en prognosförmåga på 80-90%.

Oavsett hur duktig man är på att intervjua kan det i många fall vara bra att komplettera med ett personlighetstest och/eller ett färdighetstest. Det gör att man förbättrar prognossäkerheten och därmed minskar risken för felrekryteringar med allt vad det medför.

Ett test kan därför ses som en extra försäkring.

Här är några mycket bra personlighets- och färdighetstester som jag erbjuder:

DISC – personlighetstest
Ett personlighetstest som beskriver personens beteende- och kommunikationsstil. Kan även användas i grupputveckling och vid konflikthantering.

OPQ – personlighetstest
OPQ-testet beskriver 32 personlighetsegenskaper indelade i tre huvudområden: relationer, tankesätt och emotioner och jämförs med kritiska egenskaper för den aktuella tjänsten.

Verify – Färdighetstester
– Verbal förmåga – mäter förmågan att förstå skriftlig information samt att utvärdera argumentation om informationen
– Induktiv förmåga – mäter förmågan att dra slutsatser och förstå sambanden mellan olika begrepp
– Numerisk förmåga – mäter förmågan till matematiskt och logiskt tänkande.

Genom att använda tester får du en högre prognossäkerhet i dina rekryteringar. Välj någon eller några av ovanstående ”försäkringar”.

Testerna görs via webben och återkoppling till företaget och kandidaten sker via Skype/telefon.
Därför kan jag erbjuda dessa tjänster över hela landet. Kontakta mig för mer information och kostnad.

En billig försäkringspremie i förhållande till vad en dålig rekrytering kostar!

Behöver ditt företag hjälp inom HR och rekrytering?
Blogginlägget är skrivet av Mikael Kjällbring på Carbonado HR. Jag bedriver konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter