Monthly Archive: februari 2023

Rätten att ha en annan anställning

 

 

 

 

 

 

2022 var ett händelserikt år inom arbetsrätten och då i synnerhet i Lagen om Anställningsskydd, LAS. Här kommer det sista inlägget om förändringarna i LAS. Scrolla ned bland inläggen för att läsa tidigare sammanfattningar av nya LAS i samband med anställning och uppsägning.

Detta inlägg berör den nya paragrafen LAS 6 i §, vilken är kopplad till införandet av EU:s arbetsvillkorsdirektiv och innebär ett tydliggörande av arbetstagarens rätt att ha en annan (parallell) anställning.

Av LAS 6 i § framgår att en arbetsgivare inte får förbjuda en arbetstagare att under anställningen ha en anställning hos en annan arbetsgivare. Det finns dock några undantag enligt nedan:

a) En arbetstagare får inte ha annan anställning om den andra anställningen är arbetshindrande. Det skulle kunna handla om att den andra anställningen innebär arbetstider eller har en omfattning som medför att arbetstagaren inte kan eller klarar av att utföra sitt ordinarie arbete på ett bra sätt.

b) En arbetstagare får inte ha en annan anställning som konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada.

c) En arbetstagare får inte ha annan anställning som på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet.

Dessa undantag är förvisso nya i lagtextsammanhang, men kan ändå sägas ha gällt även tidigare i och med den omfattande lojalitetsplikt en arbetstagare har gentemot arbetsgivaren. Lojalitetsplikten är en grundläggande skyldighet som anses ”flyta in” i varje anställningsförhållande och ett brott mot denna kan utgöra sakliga skäl för uppsägning, något jag går igenom i detalj i grundkursen i arbetsrätt.

Vidare framgår av LAS 6 i § att en arbetsgivare får inte missgynna en arbetstagare på grund av att arbetstagaren under anställningen har en anställning hos en annan arbetsgivare. Man får t ex som arbetsgivare inte omplacera arbetstagaren för att denne har en parallell anställning, eller på annat sätt missgynna arbetstagaren.

Det är dock viktigt att notera att denna nya paragraf inte hindrar arbetsgivaren att begäran in uppgifter om bisyssla/annan anställning från arbetstagaren, för att kunna göra en bedömning om den är tillåten.

Läs mitt inlägg om förändringar i LAS i samband med uppsägning

Läs mitt inlägg om förändringar i LAS i samband med anställning/inhyrning