Monthly Archive: januari 2017

Smarta intervjufrågor del 3 – få reda på personliga egenskaper

Idag är många som kommer till en anställningsintervju väl förberedda på vilka intervjufrågor som kan tänkas komma.. Det är bra, eftersom det oftast är mycket lättare att intervjua en person som tänkt igenom vilka intervjufrågor som kan komma i förväg. Nackdelen är om personen förberett svaren så att de ska låta så bra som möjligt. Det är därför en utmaning för den som intervjuar att genom smarta frågor övervinna det eventuella problemet. Här får du läsa mer om hur du kan göra detta.

En viktig sak när man intervjuar för en tjänst är att bilda sig en uppfattning om är vilken personlighet den intervjuade personen har. Alla har starka sidor och sidor man kan bli bättre. på, och det kan också skilja sig mellan olika befattningar vad som är bra och dåliga egenskaper. Det viktiga är att ta reda på vilka personliga egenskaper personen har, sedan får man avgöra om dessa passar bättre eller sämre in i den aktuella tjänsten.

Många är som sagt förberedda på intervjufrågor av typen ”vilka är dina bra och dåliga sidor”. Här vill man undvika ”färdiga” svar, som ofta går ut på att framhäva sidor som man tror är bra för tjänsten och nämna några ”ofarliga” negativa sidor.

Ett sätt att ta reda på personliga egenskaper kan naturligtvis vara att använda sig av ett personlighetstest. Men man kan också klara sig genom att ställa kloka frågor. Istället för att ställa frågor där personen kan förväntas ha tänkt ut färdiga svar i förväg, så kan man istället fråga om hur personen är i förhållande till andra.

Det bästa är att be dem jämföra sina personliga egenskaper med sina barn, syskon, partner eller föräldrar. Frågorna kan då vara ”Hur skulle du beskriva din pappas personlighet med några ord”, för att sedan efter svaret givits be personen att berätta vilka av dessa sidor denne har från sin pappa och vilka av dessa egenskaper man inte fått. . Sedan fortsätter man att fråga om mammans egenskaper på samma sätt. Man kan också be personen beskriva vilka likheter och skillnader i egenskaper denne har med sina syskon. Har den intervjuade personen barn ber man denne att beskriva vilket av sina barn som har ärvt vilka egenskaper av denne.

family-557108_640

De här frågorna har inte bara fördelen av att de är svåra att förbereda. De är också oftast väldigt lätta att svara på och personen kan ofta ge bra exempel som motiverar svaren. Prova därför den här sortens frågor nästa gång du intervjuar så får du se hur pass bra de fungerar och vilket bra sätt det är att på ett enkelt sätt få en ärlig bild av den intervjuades personlighet. Om det är bra eller dåliga egenskaper för den aktuella tjänsten är det sedan upp till dig som ska tillsätta tjänsten att bedöma.

Läs tidigare artiklar om smarta intervjufrågor:
Smarta intervjufrågor del 2 – Få den intervjuade varm i kläderna
Smarta intervjufrågor del 1 – Få reda på negativa sidor

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Förutom att skriva i min blogg Personalfrågor.nu bedriver jag även konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare genom mitt företag Carbonado. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter