Anställningsintervju

Att skapa prognossäkerhet vid rekrytering

När man anställer en person på företaget så vill man att personen ska vara ”rätt person”. Det innebär att personen ska klara av tjänsten, känna sig motiverad av arbetsuppgifterna och förhoppningsvis stanna kvar länge på företaget. Om personen slutar inom 1-2 år så är det oftast ett misslyckande, oavsett om det är medarbetaren själv som säger upp sig eller om det är företaget som säger upp personen.

En rekryteringsprocess handlar därför om att försöka försäkra sig om att personen man anställer är ”rätt person”. Man kan aldrig bli hundraprocentigt säker, utan det handlar om att göra en så säker prognos som möjligt. En väl utförd rekryteringsprocess kanske gör att man når 80-90% säkerhet i sitt anställningsbeslut, vilket får anses som riktigt bra. En slarvigt utförd rekryteringsprocess kan göra att prognosen för att rekryteringen blir rätt hamnar mellan 25-50%. Då är det alltså stor risk att man inom en snar framtid blir tvungen att rekrytera till samma tjänst igen p g a att personen slutat genom egen uppsägning eller blivit uppsagd, t ex genom att provanställningen avbrutits.

 

weather-28719_640

 

Att ta in en person på en kort intervju och sedan fatta beslut om anställning är ingen bra metod för att få en hög prognos om att personen kommer att fungera bra och bli kvar på företaget. Visst kan det fungera, men varför chansa när en rekryteringsprocess kan vara ganska kostsam och tidsödande.

En väl strukturerad intervju med genomtänkta intervjufrågor och en bra intervjuteknik är ett första steg till att öka träffsäkerheten i rekryteringen. Kanske når man på detta sätt upp till 60% i prognossäkerhet. Genom att göra en andra intervju, där man ställer fördjupade frågor och försöker räta ut frågetecken från första intervjun, känner av personkemin en gång till och ger den intervjuade personen möjligheter att ställa sina frågor om företaget och den aktuella tjänsten, kanske leder till att man kommer upp prognossäkerhet på 70%. Gör man utöver det sedan också en väl utförd referenstagning där man får kvitto på att personen är bra, ökar prognossäkerheten ytterligare och med dessa tre steg tillsammans kan man nå en prognossäkerhet mellan 80-90%. Då har man kommit långt även om man aldrig kan vara hundraprocentigt säker på att det är ”rätt” person för tjänsten. Faktorer som en bra introduktion, trevligt mottagande från arbetskollegor, gott ledarskap samt att man beskrivit tjänsten och arbetsuppgifterna på ett ärligt sett påverkar naturligtvis också hur pass väl personen trivs på sitt nya jobb och därmed också förutsättningarna för att denne blir kvar på företaget. 

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Förutom att skriva i min blogg Personalfrågor.nu bedriver jag även konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare genom mitt företag Carbonado. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter 

Superenkelt gratis personlighetstest

Okej, det här är egentligen inte något personlighetstest, utan ett självskattningsformulär. Men resultatet av självskattningen kan faktiskt användas på motsvarande sätt som resultatet av ett personlighetstest.

Ett personlighetstest består normalt i att man besvarar ett antal påståenden. Utifrån detta tar testet fram ett resultat över vilka personliga egenskaper som den testade personen har. Egenskaper som kommer fram i ett testresultat kan t ex vara kreativ, teoretisk, analytisk, utåtriktad, dominant, detaljfokuserad, introvert, anpassningsbar för att ge några exempel. Ett test kan också vara inriktat på färdigheter och då kallas det ofta för färdighetstest.

Men ett personlighetstest kan man inte lita blint på. Det ger ett antal hypoteser om hur den testade personen är inom olika områden, hur mycket eller litet som personen har av en viss egenskap. Hur riktigt resultatet av testet är i jämförelse med verkligheten beror på hur pass bra testet är konstruerat och hur korrekt och ärlig personen som fyllt i testet har varit.

group-464644_640

Rätt använt så använder man testresultatet som underlag för en intervju med personen, där syftet är att försöka få bekräftat om testresultatet stämmer helt eller delvis.

På motsvarande sätt kan du alltså använda det här självskattningsformuläret. Istället för att behöva fråga efter egenskaper hos medarbetaren under anställningsintervjun så får du istället färdiga hypoteser (självskattningar) att ställa frågor kring.

Så här går det till: Börja intervju-sammankomsten med att låta medarbetaren fylla i detta självskattningsformulär, som innebär att denne ringar in 5 egenskaper eller förmågor som denne anser stämmer väl in på sig själv och sedan 3 egenskaper eller förmågor som denne anser inte alls stämmer in på sig själv. Detta bör ta 5-10 minuter. Sedan använder du som intervjuare detta som en del in intervjun, när du ska försöka fånga in vilka personliga egenskaper den intervjuade besitter.

Blir du sedan intresserad av att använda riktiga personlighets- eller färdighetstester så finns det en uppsjö av sådana på marknaden. Alltifrån mer omfattande som kan ta över en timme att fylla i till mer snabbgenomförda tester. Man kan välja att certifiera sig själv för att få genomföra dessa tester eller köpa in den tjänsten genom att låta en konsult utföra själva testet. Mer om det i en senare artikel.

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Förutom att skriva i min blogg Personalfrågor.nu bedriver jag även konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare genom mitt företag Carbonado. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter 

Smarta intervjufrågor del 2 – få den intervjuade varm i kläderna

När man håller en anställningsintervju vill man få reda på så mycket som möjligt om den intervjuade personen. Man vill inte gärna ha en person som är nervös, stel och fåordig, och som man får sitta och dra ur information under intervjun. Därför är det viktigt att man skapar en miljö och ett klimat som gör att den intervjuade personen känner sig komfortabel och avspänd. Det gäller att använda sig av lite intervjupsykologi.

Intervjun bör följa en u-kurva, där man börjar med trevliga frågor, såsom ”gick det bra att hitta hit”, frågor om vädret osv och avslutar genom att kanske prata lite om något intressant eller roligt som framkommit under intervjun. Frågor om personlighet, utvecklingsområden och om hur t ex arbetskamraterna skulle beskriva medarbetaren tar man någonstans i mitten, längst ner i kurvan, då personen blivit ordentligt uppvärmd.

intervjukurvaMen hur får man då personen bli varm i kläderna efter ”artighetsfrågorna” i början? Det allra bästa sättet att få igång en person att prata, är att ställa frågor om något som personen kan innan och utan och som denne inte behöver fundera över svaren på. Därför är det mycket bra att börja med att låta personen berätta om sitt nuvarande jobb och sina arbetsuppgifter och ställa frågor kring detta. ”Berätta om företaget som du arbetar på idag”, ”Berätta lite om dina arbetsuppgifter”, ”Hur ser en vanlig dag ut för dig på ditt nuvarande jobb”, ”Vad trivs du bäst i på det jobb du har idag”, ”Vad har du för roll i gruppen” osv. Sådana frågor behöver den intervjuade personen inte fundera eller tänka ut svaren på. Personen kan prata avspänt om något denne kan och blir då samtidigt uppvärmd och nervositeten brukar försvinna.

När personen nu blivit varm i kläderna genom att berätta om något som den kan utantill, så kan man sedan gå över till att ställa lite djupare och kanske känsligare frågor som kräver mer eftertanke, vilket blir lättare med en uppvärmd intervjuperson.

Läs tidigare artiklar om smarta intervjufrågor:
Smarta intervjufrågor del 1 – Få reda på negativa sidor

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Förutom att skriva i min blogg Personalfrågor.nu bedriver jag även konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare genom mitt företag Carbonado. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter