Frågetecken att räta ut vid rekrytering

När man läser en meritförteckning (CV) så finns det några saker man bör kolla upp lite extra. Det är saker som inte behöver vara några problem, men ändå frågetecken som man bör räta ut i samband med intervju & referenstagning.

När man hittat en intressant kandidat bland ansökningarna, någon som uppfyller de formella krav man ställt upp i annonsen, bör man innan man intervjuar personen gå igenom meritförteckningen för att se om det finns några frågetecken, tidsluckor eller andra oklarheter.

Det första man bör göra är att bygga upp en tidslinje över kandidaten där man lägger in såväl utbildningar och anställningar för att se om det finns några tidsmässiga glapp. Upptäcker man glapp som det inte finns någon förklaring till, så bör man under intervjun ställa frågor om vad personen gjorde under dessa tidpunkter, så att man får en fullständig tidslinje över kandidatens bakgrund.

En annan sak som man ska titta extra noga på är om den aktuelle kandidaten har många korta anställningar, särskilt om de understiger 6 månader eftersom det är den vanliga gränsen för provanställning. Sådana korta anställningar KAN bero på att man fått sin provanställning avbruten. Därför bör man under intervjun ställa frågor kring varför anställningen var så pass kort. Dessutom är det också viktigt att man kontaktar referenser från dessa företag för att säkerställa att man fått korrekt svar från den intervjuade. Sedan behöver det naturligtvis inte handla om en avbruten provanställning. Det kan bero på att man in slutade självmant för att man inte trivdes eller för att anställningen var tidsbegränsad. Men man i varje fall se till att räta ut det frågetecken som en eller flera korta anställningar medför.

checklist-154274_640

En tredje sak som man bör kontrollera lite extra är intyg från utländska utbildningar och anställningar. Det finns idag utbildningsbevis att köpa på internet från skolor och universitet som inte existerar. Dessutom finns det oseriösa personer som mot betalning utfärdar påhittade anställningsintyg och/eller mot betalning ställer upp som referent och ger positiva omdömen. 

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Förutom att skriva i min blogg Personalfrågor.nu bedriver jag även konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare genom mitt företag Carbonado. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *