Arbetsrätt

Kan man ta bort anställningsförmåner?

I princip alla företag erbjuder sina anställda förmåner av något slag. Det kan t ex vara personalrabatter, friskvårdsbidrag, tjänstebil, subventionerad lunch, kaffe, tidningsprenumeration, gratis frukt osv. En del förmåner erbjuds för att man vill måna om personalen medan andra förmåner är ”kutym” för en viss befattning eller nivå och därmed kanske ett måste för att få en medarbetare att tacka ja till ett anställningserbjudande. T ex så är det ganska vanligt att avdelningschefer har en tjänstebil eller förmånsbil som det också kallas i det fall den mer är en förmån än ett nödvändigt arbetsredskap.

Ibland händer det att ett företag vill ta bort anställningsförmåner. Kanske har man fått in ett nytt företag i koncernen och vill likrikta villkor och förmåner mellan bolagen i koncernen, eller så behöver man av kostnadsskäl dra in på förmåner.

fruktkorg är en anställningsförmån som kan tas bort

Frukt är en vanligt förekommande anställningsförmån på många företag

Kan man då ta bort förmåner? Svaret på den frågan är ja. Däremot så skiljer sig förfaringssättet åt beroende på vilket sätt som förmånen kommit till. Den kan ha tillkommit ensidigt från företagets sida eller så kan den vara inskriven i anställningsavtalet.
I det förstnämnda fallet – då förmånen tillkommit ensidigt från företagets sida – är det enklast att ta bort en förmån. Har man ensidigt erbjudit alla medarbetare subventionerad lunch, så kan man ta bort den. Eftersom det får anses som en viktigare förändring, så krävs dock att man först gör en MBL-förhandling, men efter en avslutad sådan kan arbetsgivaren sedan ta bort förmånen.

I det andra fallet – då förmånen är en del av anställningsavtalet – gäller ett annat förfaringssätt. Då måste man omreglera anställningsavtalet, vilket går till så att man bestämmer att anställningsavtal med en viss förmån (t ex en resultatbonus) inte kommer att finnas längre på företaget. Istället erbjuder man medarbetarna som har den förmånen samma typ av tjänst och villkor men utan den aktuella förmånen (i det här fallet en resultatbonus). Detta sker inom ramen för arbetsbrist, som ju inte alltid handlar om att det är brist på arbete utan även innefattar ekonomiska skäl, vilket är fallet här. Därefter får medarbetaren ett omplaceringserbjudande till samma tjänst men utan den aktuella förmånen. Tackar medarbetaren ja, så upphör förmånen normalt efter lika lång tid som medarbetaren har uppsägningstid. Skulle medarbetaren tacka nej så blir det en uppsägning p g a arbetsbrist.

Känner du dig osäker på hanteringen så bör du naturligtvis kontakta en arbetsrättsjurist.

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Förutom att skriva i min blogg Personalfrågor.nu bedriver jag även konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare genom mitt företag Carbonado. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter