Utbildningskontrakt vid dyr kurs

Ibland låter man en medarbetare att – efter dennes önskemål – få gå en dyrare kurs på företagets bekostnad. Det kan t ex vara en specialistutbildning eller ett chefsprogram som sträcker sig över en längre tid.

Förutom att utbildningen är kostsam kommer medarbetaren kanske också att vara borta på arbetstid emellanåt för att delta i utbildningsprogrammet.

En sådan utbildning höjer inte bara kompetensen hos medarbetaren internt. Den ger också en merit vilket gör att medarbetaren höjer sin attraktivitet på arbetsmarknaden.

Har man bekostat en dyrare utbildning för medarbetaren vill man förstås att företaget ska kunna dra nytta av denna investering, d v s att man får tillbaka sina investerade pengar i kraft av en ännu duktigare medarbetare på företaget.

Men ibland händer det att medarbetaren byter jobb en kortare tid efter det att den är klar. Utan att företaget då egentligen kunnat dra nytta av den kompetenshöjning som medarbetaren fått av utbildningen. Man får som företag inte tillbaka investeringen om man ska uttrycka sig i ekonomiska termer.

Utbildningskontrakt

Att en medarbetare säger upp sig kan man inte förhindra. Men det finns ett sätt att öka chansen att medarbetaren stannar kvar en längre tid efter genomgången utbildning och att den därmed kommer företaget tillgodo.

Detta kan man göra i form av ett utbildningskontrakt med en återbetalningstrappa. Det sker genom att man i samband med att utbildningen börjar skriver ett avtal med medarbetaren om viss återbetalningsskyldighet om denne slutar inom en viss tid efter avslutad utbildning.

Det skulle kunna se ut på följande vis: Om medarbetaren slutar inom ett års tid från utbildningens början (eller slut) blir denne skyldig att återbetala kanske 50-100% av kursavgiften. Slutar medarbetaren inom två års så blir denne återbetalningsskyldig  av en mindre del av kursavgiften.

Observera att en sånt utbildningskontrakt inte får vara oskäligt, vilket det skulle kunna vara om återbetalningsskyldighetsperioden sätts allt för lång och/eller om återbetalningsbeloppet sätts allt för högt. Vid bedömningen av skälighet tas också i beaktande om det är företaget eller medarbetaren själv som tagit initiativ till utbildningen.

 

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Blogginlägget är skrivet av Mikael Kjällbring på Carbonado HR. Jag bedriver konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *