Att köpa ut en medarbetare

Ibland går det så långt att situationen blir ohållbar mellan företaget och en anställd. Det kan vara så att det skurit sig mellan en chef och medarbetare eller att chefen inte tycker att medarbetaren fungerar som den ska i sitt jobb. Det är oftast inte ens fel att två träter och företaget har ett väldigt stort ansvar både för att förebygga och för att komma tillrätta med sådana situationer, genom konfliktlösning eller genom att stödja medarbetaren till att kunna utföra sina arbetsuppgifter bättre.

money-163502_640

 

 

 

 

 

 

 

Ibland händer det dock att situationen inte blir bättre. Samtidigt som man som företag kanske känner att det blir en svår, långdragen och jobbig process att hantera detta arbetsrättsligt. Då väljer en del företag istället att köpa ut medarbetaren – d v s att betala en viss summa pengar till personen för att denne ska sluta frivilligt. Något som förekommer då och då i såväl privata företag som i offentlig sektor. Jag kan inte säga att jag förespråkar detta, utan kan konstatera att det förekommer och ibland ses som den ”enklaste” lösningen i ett enskilt fall.

Hur gör man då detta i praktiken? Det finns både bra och dåliga sätt att hantera detta på.

Att gå till medarbetaren med en säck med pengar och be denne att sluta fungerar sällan bra. Så länge en medarbetare inte är mentalt redo att sluta på företaget hjälper det inte att erbjuda en ekonomisk lösning (vilken för den delen inte bara behöver handla om ekonomiska delar utan även kan innefatta s k outplacement, en betald utbildning etc).

Har man dock väl kommit till en situation där medarbetaren förklarat sig villig att hitta en ekonomisk uppgörelse med företaget så handlar det om en ren förhandling. Gör man den på ett bra sätt så finns det upplägg som inte behöver bli allt för kostsamma för företaget och som båda parter blir nöjda med.

Uppfyller man de här kriterierna är chansen t o m att man efteråt får ett tack från medarbetaren. Det har faktiskt hänt mig.

 

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Blogginlägget är skrivet av Mikael Kjällbring på Carbonado HR. Jag bedriver konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *