Smarta intervjufrågor del 2 – få den intervjuade varm i kläderna

När man håller en anställningsintervju vill man få reda på så mycket som möjligt om den intervjuade personen. Man vill inte gärna ha en person som är nervös, stel och fåordig, och som man får sitta och dra ur information under intervjun. Därför är det viktigt att man skapar en miljö och ett klimat som gör att den intervjuade personen känner sig komfortabel och avspänd. Det gäller att använda sig av lite intervjupsykologi.

Intervjun bör följa en u-kurva, där man börjar med trevliga frågor, såsom ”gick det bra att hitta hit”, frågor om vädret osv och avslutar genom att kanske prata lite om något intressant eller roligt som framkommit under intervjun. Frågor om personlighet, utvecklingsområden och om hur t ex arbetskamraterna skulle beskriva medarbetaren tar man någonstans i mitten, längst ner i kurvan, då personen blivit ordentligt uppvärmd.

intervjukurvaMen hur får man då personen bli varm i kläderna efter ”artighetsfrågorna” i början? Det allra bästa sättet att få igång en person att prata, är att ställa frågor om något som personen kan innan och utan och som denne inte behöver fundera över svaren på. Därför är det mycket bra att börja med att låta personen berätta om sitt nuvarande jobb och sina arbetsuppgifter och ställa frågor kring detta. ”Berätta om företaget som du arbetar på idag”, ”Berätta lite om dina arbetsuppgifter”, ”Hur ser en vanlig dag ut för dig på ditt nuvarande jobb”, ”Vad trivs du bäst i på det jobb du har idag”, ”Vad har du för roll i gruppen” osv. Sådana frågor behöver den intervjuade personen inte fundera eller tänka ut svaren på. Personen kan prata avspänt om något denne kan och blir då samtidigt uppvärmd och nervositeten brukar försvinna.

När personen nu blivit varm i kläderna genom att berätta om något som den kan utantill, så kan man sedan gå över till att ställa lite djupare och kanske känsligare frågor som kräver mer eftertanke, vilket blir lättare med en uppvärmd intervjuperson.

Läs tidigare artiklar om smarta intervjufrågor:
Smarta intervjufrågor del 1 – Få reda på negativa sidor

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Förutom att skriva i min blogg Personalfrågor.nu bedriver jag även konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare genom mitt företag Carbonado. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *