Yearly Archive: 2018

Ett enkelt utvecklingssamtal – kort och gott

I många organisationer tenderar utvecklingssamtalet att bli en stor sak både för chef och medarbetare. Det är många frågor som ska gås igenom och det hålls normalt bara en gång om året, vilket gör att det inte sällan tar lång tid och att det kan finnas en del spänningar när parterna går in i samtalet.

Dessutom tar de mycket tid från chefen, i synnerhet om denne har många underställda att ha utvecklingssamtal med. Verksamheten tenderar ibland att stanna av under utvecklingssamtalsperioden.

När jag var ute hos en kund för någon månad sedan fick jag höra om en spännande variant av utvecklingssamtal. Istället för att ha en samtalsmall med en massa frågor och istället för att hålla utvecklingssamtalet en gång per år, hade man på detta företag infört följande variant:

Utvecklingssamtalet hölls var sjätte vecka, men det innehöll bara tre frågor:
Hur mår du?
Hur går det?
Vad kan förbättras?

Kanske något att prova på under ett år om du sitter i en organisation där dagens utvecklingssamtal känns omständliga att genomföra?

 

 

 

 

 

 

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Blogginlägget är skrivet av Mikael Kjällbring på Carbonado HR. Jag bedriver konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter

En kostsam arbetsplatsolycka

För en tid sedan var jag på ett företag som haft en arbetsplatsolycka. En medarbetare hade klättrat upp på en stege för att åtgärda några lådor som fastnat på ett transportband som gick några meter ovanför golvet. Av någon anledning satte bandet igång och medarbetaren knuffades bakåt av en låda och föll ett par meter baklänges ner i ett betonggolv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företaget har en bra arbetsmiljö. Men i det här fallet hade man missat ett par saker i arbetsmiljöarbetet. Förutom att medarbetaren gjorde sig ordentligt illa så förväntas företaget få ett bötesbelopp på en kvarts miljon kronor.

Hur ser det systematiska arbetsmiljöarbetet ut på ditt företag – har ni alla delar på plats?

Jag erbjuder en genomlysning av företagets systematiska arbetsmiljöarbete till ett fast pris. Då får ni också en sammanställning av vilka eventuella behov av åtgärder som kan behöva göras. Det i sin tur minskar risken för onödiga olyckor och tillhörande risk för såväl rättsliga följder som ekonomiska konsekvenser av detta.

Jag bedriver konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, men jag gör även uppdrag över hela landet. Här hittar du mina kontaktuppgifter