Monthly Archive: april 2016

Ska man fråga om löneanspråk när man rekryterar?

När man påbörjar en rekrytering brukar man normalt göra en kravprofil över kompetens och egenskaper som personen bör besitta. Dessutom brukar man inte sällan definiera ett lönespann som man anser är rimligt i förhållande till lönenivå på företaget och marknaden.

Under anställningsintervjun är det därför lämpligt att ta reda på vad den intervjuade personer har för lägsta löneanspråk för att denne ska kunna tacka ja till tjänsten. Men det finns en sak att tänka på när man ställer en sådan fråga. Det kan vara så att den intervjuade ser frågan som en inledning till en förhandling (trots att det inte är ett anställningserbjudande, en fråga under anställningsintervjun). Då finns en betydande risk att denne anger ett löneanspråk som ligger en bra bit över vad den egentligen kan tänka sig för lön för att acceptera tjänsten. För det har ju många fått lära sig, att i en förhandling möts man oftast någonstans i mitten till slut. Då är också risken att den som intervjuar tycker att lönen är för hög – högre än det lönespann som man i förväg bestämt sig för är rimligt för tjänsten. Och då kan det bli så att man avfärdar personen för att denne begärt för hög lön, medan den intervjuade bara såg det som ett första steg i en förhandling och egentligen inte alls hade det angivna löneanspråket som ett krav.

hög med pengar

För att undvika detta så bör man istället formulera frågan så här: ”Ungefär vilken lönenivå ligger du på idag?”. Då får man ofta ett ärligt svar (man vill inte ljuga om det då det kan kontrolleras i en referenstagning) och därmed får man också bort risken att personen tar i med ett för högt löneanspråk – och att företaget avfärdar personen i tron att denne inte kan tänka sig en lägre lön.

Av det skälet så bör man även undvika att i en platsannons be om löneanspråk. Då riskerar man samma effekt, d v s att den som söker inte anger vad den kan tänka sig för lägsta lönenivå, utan tar i lite extra, med risken att man avfärdar en person utan att ens träffa personen eftersom den angivit ett för högt löneanspråk.

 

Anlita mig för HR-tjänster, rekrytering eller utbildning
Blogginlägget är skrivet av Mikael Kjällbring på Carbonado HR. Jag bedriver konsultverksamhet inom HR-tjänster, rekrytering samt arbetar även som utbildare & föreläsare. Verksamheten bedrivs främst i Dalarna, kringliggande län samt i Stockholm. Här hittar du mina kontaktuppgifter